Informuojame, kad Vilniaus miesto gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, skverų, dekoratyvinis ir architektūrinis apšvietimas nuosavybės teise perduotas valdyti UAB „Vilniaus apšvietimas“, todėl norint vykdyti darbus UAB „Vilniaus apšvietimas“ eksploatuojamame apšvietimo elektros tinkle, PRIVALOMA suderinti ir gauti UAB „Vilniaus apšvietimas“ leidimą/sutikimą bei pasirašyti atsakomybės ribų aktą pagal patvirtintą „juridinių ir fizinių asmenų darbų vykdymo UAB „Vilniaus apšvietimas” eksploatuojamuose elektros įrenginiuose tvarką”.

Ką būtina žinoti planuojant darbus apšvietimo tinklo ruože?

PRIEŠ PRADEDANT DARBUS:

  • Apie darbų pradžią ir pabaigą PRIVALOMA pranešti įmonės avarinės dispečerinės grupės darbuotojams el. paštu dispecerine@vilniausapsvietimas.lt, telefonu (8 686) 17097.
  • Esant poreikiui, UAB „Vilniaus apšvietimas“ atstovą iškviesti į darbų zoną (tame tarpe ir planiniams darbams) galite atsiuntę laisvos formos prašymą elektroniniu paštu informacija@vilniausapsvietimas.lt ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki planuojamų atlikti darbų pradžios.  Būtina nurodyti tikslų darbų pradžios laiką ir vietą (pridėti vietos schemą), atsakingo darbuotojo kontaktus (telefono numerį, el. paštą).
  • Vadovaujantis saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių reikalavimais, savavališkai vykdyti darbus apšvietimo tinkle, be tinklą eksploatuojančios organizacijos leidimo, yra griežtai DRAUDŽIAMA!

ESAMO TINKLO DEMONTAVIMAS:

  • Demontuotas nepažeistas medžiagas privaloma grąžinti į UAB „Vilniaus apšvietimas” sandėlį adresu Elektrinės g. 1, Vilnius.
  • Jei demontuojami šviestuvai turi sumontuotus valdiklius, valdiklius privaloma perdėti ant naujai įrengiamų šviestuvų.

ATLIKUS DARBUS:

  • Rangovas pateikia visą išpildomąją dokumentaciją ir prašymą dėl apšvietimo elektros tinklo techninės būklės įvertinimo elektroniniu paštu informacija@vilniausapsvietimas.lt.
  • Savavališkai atlikti tinklo perjungimo/pajungimo darbus UAB „Vilniaus apšvietimas“ eksploatuojamame tinkle DRAUDŽIAMA. Dėl tinklo perjungimo/pajungimo darbų būtina kreiptis elektroniniu paštu informacija@vilniausapsvietimas.lt.
  • Informuojame, jog dėl neteisėtų, nesuderintų ar savavališkų darbų UAB „Vilniaus apšvietimas“ eksploatuojamame tinkle pasiliekame teisę kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarnybą (buvusi VEI) su prašymu atlikti tyrimą dėl neteisėtų veiksmų.