UAB  Vilniaus apšvietimas atlieka renginių, švenčių, koncertų, lauko kavinių ir pan. elektros energijos aptarnavimo (tiekimo, prijungimo) paslaugą. Norėdami užsakyti elektros energijos prijungimą, turite atsiųsti prašymą ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki renginio pradžios elektroniniu paštu informacija@vilniausapsvietimas.lt.

Prašyme BŪTINAI nurodykite savo kontaktinius duomenis. (įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas, elektroninis paštas). 

Norėdami užsakyti elektros energijos prijungimą, turite atsiųsti prašymą,  kuriame turi būti nurodyta:

1.

Renginio pavadinimas, data ir vieta

×

2

Prijungimo laikas

×

3

Atjungimo laikas

×

4

Nurodyti reikalingą galią ir kiek laiko ji bus naudojama

×

5

Atsakingo už elektros ūkį asmens vardą ir pavardę, kontaktus, turimo pažymėjimo Nr. ir jo galiojimo laiką

×

6

Patvirtinimą, kad garantuojate apmokėjimą

×

7

Jūsų įmonės rekvizitus (kad galėtume išrašyti PVM sąskaitą faktūrą)

×

8

Atsakingo už renginį vardą ir pavardę, kontaktus

×

9

Privaloma pridėti SAVIVALDYBĖS LEIDIMĄ

×

10

Kai renginys vyksta Rotušėje ar aikštėje prie jos, patvirtinimą, kad susitarta su Rotušės valdytoju dėl patekimo į elektros skydinę po Rotušės darbo valandų, švenčių ar poilsio dienomis prašyme nurodytu laiku

×

11

Prijungimo kabeliais privalo pasirūpinti rengėjas, jų prijungimo vietas, įvertindami prašomą galią, nurodysime mes

×

Gavę Jūsų prašymą, parengsime ribų atsakomybės aktą bei išsiųsime išankstinę sąskaitą apmokėti išankstinį elektros prijungimo mokestį. Elektros energijos prijungimo ir tiekimo paslaugą atliekame tik gavę išankstinį apmokėjimą už darbus.

Prašymo pavyzdys