UABVilniaus apšvietimas“ vykdoma veikla:

  • Apšvietimo įrengimo darbai.
  • Apšvietimo tinklo atnaujinimas (modernizacija).
  • Apšvietimo remonto ir priežiūros darbai.
  • Apšvietimo elektros tinklo techninės būklės įvertinimas.
  • Apšviestumo matavimo darbai.
  • Atliktų darbų atitikimo projekto reikalavimams įvertinimas.
  • Renginių ir švenčių aptarnavimas (elektros tiekimo/prijungimo darbai).
  • Dekoratyvinio apšvietimo prijungimas, aptarnavimas. 

100 procentų įmonės akcijų priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Bendrovė savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais bendrovės įstatais.