UABVilniaus apšvietimas” vykdoma veikla:

  • Apšvietimo įrengimo darbai.
  • Apšvietimo tinklo atnaujinimas (modernizacija).
  • Apšvietimo remonto ir priežiūros darbai.
  • Apšvietimo elektros tinklo techninės būklės įvertinimas.
  • Apšviestumo matavimo darbai.
  • Atliktų darbų atitikimo projekto reikalavimams įvertinimas.
  • Renginių ir švenčių aptarnavimas (elektros tiekimo/prijungimo darbai).
  • Dekoratyvinio apšvietimo prijungimas, aptarnavimas. 

100 procentų įmonės akcijų priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Bendrovė savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais bendrovės įstatais.

Įkainiai už elektros tinklo techninės būklės įvertinimo ir apšviestumo matavimų atlikimą:

Eil. Nr. Paslauga Kaina (Eur. Be PVM)
1 Apšvietimo elektros tinklo techninės būklės įvertinimas 272,50
2 Apšviestumo matavimai (Cd) 490
3 Apšviestumo matavimai (LUX) iki 100 m. 245
4 Apšviestumo matavimai (LUX) iki 50 m. 145
5 Operatyviniai el. perjungimai UAB „Vilniaus apšvietimas” tinkle 363,75