Vilniaus miesto savivaldybės įmonė UAB „Vilniaus apšvietimas“ vykdoma veikla:

  • Apšvietimo įrengimo darbai.
  • Apšvietimo remonto ir priežiūros darbai.
  • Apšvietimo elektros tinklo techninės būklės įvertinimas.
  • Apšviestumo matavimo darbai.
  • Atliktų darbų atitikimo projekto reikalavimams įvertinimas.
  • Renginių ir švenčių aptarnavimas (elektros pajungimo darbai).
  • Dekoratyvinio apšvietimo pajungimas, aptarnavimas. 

Bendrovė savo veiklą organizuoja vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais bendrovės įstatais.

Įkainiai