UAB „Vilniaus apšvietimas“ vadovams buvo pristatyti Vilniaus gatvių principai. Šiuose
principuose yra nurodyta, kad statomi ar keičiami stulpai, stulpeliai ar kiti elementai turi būti RAL
9004 spalvos.


Kadangi Vilniaus miesto gatvių principai galioja visoje Vilniaus miesto teritorijoje prašome
rengiant ir išduodant gatvių apšvietimo projektavimo sąlygas bei derinant gatvių ir pėsčiųjų takų
apšvietimo techninius projektus, atsižvelgti minėtus principus ir užtikrinti, kad UAB „Vilniaus
apšvietimas“ išduodamose sąlygose bei suderintų techninių projektų techninėse specifikacijose, o
taip pat UAB „Vilniaus apšvietimas“ vykdomų viešųjų pirkimų sąlygose būtų nuostatai dėl žibintų
stulpų ir gembių spalvos.


Vilniaus gatvių principuose tai pat nurodyta, kad pagrindinis dėmesys atnaujinant,
rekonstruojant ar įrengiant apšvietimą turi būti skiriamas pėsčiųjų ir dviratininkų zonai, todėl
derinant ir įgyvendinant techninius projektus bei vykdant Vilniaus gatvių apšvietimo
modernizavimo projektą prašome skirti padidintą dėmesį į pėsčiųjų ir dviratininkų zonų apšvietimą.