DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS
 
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2022 metai

2023 metai

III ketv.

Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas), tarnybų vadovai 11 3198 4092

Grupių, projektų, darbų vadovai, vyr. specialistai

17 2514 3079
Specialistai 31 1828 2121
Kvalifikuoti darbininkai 56 2349 2571
Nekvalifikuoti darbininkai