DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)DARBO UŽMOKESTIS
 
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius 2020 metai

2021 metai

2 ketv.

Administracijos ir tarnybų vadovai 11 2762 2852
Specialistai 45 1866 1892
Kvalifikuoti darbininkai 68 2303 2132
Nekvalifikuoti darbininkai