DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)DARBO UŽMOKESTIS
 
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius 2020 metai

2021 metai

1 ketv.

Administracijos ir tarnybų vadovai 11 2762 2840
Specialistai 43 1866 1919
Kvalifikuoti darbininkai 72 2303 1831
Nekvalifikuoti darbininkai