DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS
 
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2021 metai

2022 metai

Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas), tarnybų vadovai 10 2852 3198

Grupių, projektų, darbų vadovai, vyr. specialistai

12 2164 2514
Specialistai 34 1791 1828
Kvalifikuoti darbininkai 55 2266 2349
Nekvalifikuoti darbininkai