DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)DARBO UŽMOKESTIS
 
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius 2020 metai

2021 metai

Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas), tarnybų vadovai 9 2785 2852

Grupių, projektų, darbų vadovai, vyr. specialistai

11 2073 2164
Specialistai 35 1812 1791
Kvalifikuoti darbininkai 61 2306 2266
Nekvalifikuoti darbininkai