DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS
 
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius 2021 metai

2022 metai

I ketv.
Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas), tarnybų vadovai 8 2852 3058

Grupių, projektų, darbų vadovai, vyr. specialistai

15 2164 2215
Specialistai 34 1791 1778
Kvalifikuoti darbininkai 57 2266 1717
Nekvalifikuoti darbininkai