DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2018*

metai

2019 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 2019 m.

 

Administracijos ir tarnybų vadovai

2175

11

2766

Specialistai

1469

31

1938

Kvalifikuoti darbininkai

1582

63

2170

Nekvalifikuoti darbininkai

519

* Nepritaikytas 1,289 padidinimo koeficientas