DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2019

metai

2020 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 2 ketv.

 

Administracijos ir tarnybų vadovai

2789

12

2787

Specialistai

1945

37

1871

Kvalifikuoti darbininkai

2088

69

2249

Nekvalifikuoti darbininkai