DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2019

metai

2020 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 3 ketv.

 

Administracijos ir tarnybų vadovai

2789

12

2915

Specialistai

1945

35

1952

Kvalifikuoti darbininkai

2088

68

2279

Nekvalifikuoti darbininkai