DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS
 

 

Pareigybės pavadinimas 2023 metai 2024 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius I ketv.
Aukščiausiojo lygmens vadovai 3706 8 3999
Vidurinio lygmens vadovai 10 2990
Vyresnieji specialistai 2935 22 2682
Specialistai ir jaunesnieji specialistai 2054 24 1979
Kvalifikuoti darbininkai 2479 53 2088
Nekvalifikuoti darbininkai 1 1373