DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2018

metai

2019 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 2019 m.

III ketv.

Administracijos ir tarnybų vadovai

2175

12

2750

Specialistai

1469

30

1977

Kvalifikuoti darbininkai

1582

64

2055

Nekvalifikuoti darbininkai

519