DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS
 
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2022 metai

2023 metai

I ketv.

Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas), tarnybų vadovai 8 3198 3652

Grupių, projektų, darbų vadovai, vyr. specialistai

13 2514 2884
Specialistai 35 1828 2046
Kvalifikuoti darbininkai 54 2349 2196
Nekvalifikuoti darbininkai