DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)DARBO UŽMOKESTIS
 
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius 2020 metai

2021 metai

III ketv.

Administracijos ir tarnybų vadovai 10 2762 2947
Specialistai 44 1866 1881
Kvalifikuoti darbininkai 63 2303 2423
Nekvalifikuoti darbininkai