DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2019

metai

2020 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 1 ketv.

 

Administracijos ir tarnybų vadovai

2789

12

2764

Specialistai

1945

34

1836

Kvalifikuoti darbininkai

2088

64

2053

Nekvalifikuoti darbininkai