DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS
 
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius 2021 metai

2022 metai

II ketv.

Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas), tarnybų vadovai 9 2852 3039

Grupių, projektų, darbų vadovai, vyr. specialistai

13 2164 2398
Specialistai 34 1791 1827
Kvalifikuoti darbininkai 59 2266 2437
Nekvalifikuoti darbininkai