DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)DARBO UŽMOKESTIS
 
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius 2019 metai 2020 metai
Administracijos ir tarnybų vadovai 12 2789 2762
Specialistai 39 1945 1866
Kvalifikuoti darbininkai 69 2088 2303
Nekvalifikuoti darbininkai