DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS
 
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius 2021 metai

2022 metai

III ketv.

Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas), tarnybų vadovai 10 2852 3219

Grupių, projektų, darbų vadovai, vyr. specialistai

12 2164 2530
Specialistai 35 1791 1914
Kvalifikuoti darbininkai 58 2266 2324
Nekvalifikuoti darbininkai