Valdyba

Valdybos pirmininkas – Vytautas Kelminskas
Valdybos pirmininko pavaduotojas – Arūnas Visockas

Valdybos nariai – Alfredas Laurinavičius, Almantas Šimonis, Pranciškus Vitta, Arūnas Visockas, Vytautas Kelminskas.

Bendrovės vadovybė

Direktorius Andrius Deimantas

Direktoriaus pavaduotojas eksploatacijai Edvard Atraškevič

UAB „Vilniaus apšvietimas” 100 proc. akcijų  priklauso Vilniaus miesto savivaldybei.

UAB „Vilniaus apšvietimas” įstatai.