Įmonė rengia prisijungimo sąlygas gatvių apšvietimo tinklo įrengimui/rekonstravimui.

Prijungimo sąlygos rengiamos pagal užsakovo pateiktą prašymą.

Su prašymu užsakovas pateikia šiuos dokumentus:

1 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto ūkio ir transporto departamento prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas.
2 Planuojamos apšviesti gatvės/tako planą su tiksliomis sklypų ribomis Mastelis 1:500
3 Situacijos planą Mastelis 1:2000

Prašymus siųskite į el. p. informacija@vilniausapsvietimas.lt 

Prašymo forma