Mes nuolat ieškome talentingų ir profesionalių specialistų, kurie dirba atsižvelgdami į aukštus veiklos standartus, siekia geriausių rezultatų, užsibrėžtų tikslų bei prisiima atsakomybę už savo veiksmus. Skatiname kiekvieno komandos nario įsitraukimą – taip kuriame atmosferą ir kultūrą, kurioje patiems malonu dirbti, bendrauti. Vertiname savo darbuotojus ir siūlome konkurencingą atlygį, socialines garantijas bei suteikiame karjeros ir asmeninio tobulėjimo galimybes.

Jei norite dirbti kartu ar atlikti praktiką, siųskite mums savo gyvenimo aprašymą nurodydami, į kokias pareigas pretenduojate. Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

Siųsdami savo CV Jūs sutinkate, kad Jūsų CV, pasibaigus atrankai, bus saugomas UAB ,,Vilniaus apšvietimas“ vidinėje duomenų bazėje ne ilgiau kaip 3 mėnesius su tikslu atlikti atranką į laisvą darbo vietą. Bet kokia pateikta asmeninė informacija bus laikoma konfidencialia. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, reikalauti ištaisyti, bei prašyti ištrinti savo anksčiau pateiktus duomenis ar apriboti jų platinimą. Kitu atveju, jei nesutinkate su pateiktomis sąlygomis ir garantijomis, rekomenduojame CV nesiųsti.

Šiuo metu ieškome:

 

Nepriklausomas valdybos narys (-ė)

 
Reikalavimai kandidatui:
 • Specialieji reikalavimai:

  • ne mažesnė nei 5 metų aukščiausio lygmens vadovo darbo patirtis korporatyvinio valdymo srityje įmonėje, turinčioje ne mažiau nei 50 darbuotojų;
  • geros anglų kalbos žinios (ne mažesnis kaip B2 lygis);
  • lyderystė, gebėjimas dirbti komandoje;
  • ne mažesnė nei 2 metų darbo patirtis kolegialiuose organuose (privalumas);
  • ne mažesnė nei 2 metų darbo patirtis šviesos architektūros ir šviesos dizaino srityje (privalumas);
  • ne mažesnė nei 2 metų verslo vystymo ir plėtros patirtis tarptautinėse įmonėse ar jų projektuose (privalumas).

  Bendrieji reikalavimai:

  • turi aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  • nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
  • neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas ir atlikti joms priskirtas funkcijas;
  • per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

  Nepriklausomumo reikalavimai:

  • kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir pastaruosius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
  • kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir pastaruosius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš tos įmonės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
  • kandidatas turi nebūti įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
  • kandidatas turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta įmone, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per pastaruosius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
  • kandidatas pastaruosius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
  • kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienų metų laiko tarpas;
  • kandidatas turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) to paties atranką inicijuojančio subjekto valdomų įmonių kolegialių organų nariu.
Kandidatų atrankos aprašas:
Įmonė siūlo:
 • Įmonės valdyba skiriama 4 metams, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos, pabaiga – 2023 m. liepos 3.
 • Atlygis už kolegialaus organo nario veiklą nustatomas pagal teisės aktų reikalavimus, šiuo metu – 1/4 nuo vadovo algos.
Dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentai:
Dokumentus prašome siųsti: Iki 2020 m. liepos 20  d. el. paštu valdyba@afr.lt  su nuoroda „VA valdybos narys
Pasiteiravimui: Justina Juknevičiūtė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5)  211 2247, el. paštas justina.jukneviciute@vilnius.lt.

Apšvietimo architektas (-ė)

 
Reikalavimai kandidatui:
 • Geri planavimo įgūdžiai, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje;
 • Aukštasis arba aukštesnysis techninės srities išsilavinimas;
 • Pastatų ir gatvių apšvietimo projektavimo patirtis;
 • Anglų kalbų žinios (rusų k. žinios – privalumas); 
 • Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (Microsoft Office, Sistela, Dialux, Autocard ar kitomis panašiomis programomis);
 • Vairuotojo pažymėjimas ( B kategorija);
Darbo aprašymas:
 • Gatvės ir  pastatų apšvietimo projektavimas;
 • Rekomendacijų miesto gatvių ir pastatų apšvietimui rengimas;
 • Strategijos miesto apšvietimui rengimas.
Įmonė siūlo:
 • Kompetenciją atitinkantį, konkurencingą atlygį;
 • Darbuotojų draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą.
 • Puikias darbo sąlygas ir draugišką kolektyvą;
 • Atlyginimas apie 2200 Eur (neatskaičius mokesčių)
Dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentai:
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
Laišką su gyvenimo aprašymu, temos eilutėje nurodydami poziciją, siųskite elektroniniu paštu: gintare.cepuliene@vilniausapsvietimas.lt
Telefonas pasiteiravimui:    8-6 16 34533

Darbų vadovo (-ės)

 
Reikalavimai kandidatui:
 • Aukštasis ar aukštesnysis elektrotechninis išsilavinimas;
 • Ne žemesnė kaip AK kvalifikacija;
 • Kėlimo kranų darbų vadovo pažymėjimas – privalumas.
 • Ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis energetikos srityje (patirtis gatvių apšvietimo įrengimo srityje  – privalumas)
 • Gebėjimas skaityti elektros įrenginių schemas, techninę dokumentaciją ir projektus, topografinius planus;
 • Šviesotechnikos išmanymas (privalumas)
 • Gebėjimas valdyti informaciją, ją analizuoti, apibendrinti ir teikti pagrįstas išvadas;
 • Geri planavimo ir darbų organizavimo įgūdžiai, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje;
 • Anglų ir/ar rusų kalbų žinios (privalumas); 
 • Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).
Darbo aprašymas:
 • Pavaldžių darbuotojų darbo objektuose organizavimas: darbų planavimas, darbų apskaita, darbų kokybės kontrolė;
 • Nurodymų, atliktų darbų ataskaitų rengimas, pildymas;
 • Pavaldžių darbuotojų darbo užmokesčio pagal atliktus darbus skaičiavimas;
 • Naujai įrengtų/rekonstruotų apšvietimo tinklų techninės dokumentacijos parengimas, pridavimas atsakingoms tarnyboms;
 • Darbų derinimas su užsakovais, atsakingomis institucijomis.
Įmonė siūlo:
 • Kompetenciją atitinkantį, konkurencingą atlygį;
 • Darbuotojų draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą.
 • Puikias darbo sąlygas ir draugišką kolektyvą;
 • Atlyginimas apie 1900 Eur (neatskaičius mokesčių)
Dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentai:
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
Laišką su gyvenimo aprašymu, temos eilutėje nurodydami poziciją, siųskite elektroniniu paštu: gintare.cepuliene@vilniausapsvietimas.lt
Telefonas pasiteiravimui:    8-6 16 34533
Tarnybos vadovas (-ės)  
Reikalavimai kandidatui:
 • Aukštasis elektrotechninis išsilavinimas;
 • Ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtis elektrotechninėje srityje;
 • Elektros įrenginių priežiūros ir remonto specifikos išmanymas;
 • AK kvalifikacijos pažymėjimas;
 • Gebėjimas skaityti elektros įrenginių schemas, informaciją geodezinėse nuotraukose;
 • Gebėjimas valdyti informaciją, ją analizuoti, apibendrinti ir teikti pagrįstas išvadas;
 • Geri planavimo įgūdžiai, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje ir jai vadovauti;
 • Užsienio kalbų žinios (anglų, rusų k. ar kt.);
 • Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (Microsoft Office, Sistela, Dialux ar kitomis panašiomis programomis);
 • Atestatas, kuriuo suteikiama teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas (privalumas).
 • Kėlimo kranų darbų vadovo pažymėjimas (privalumas).
Darbo aprašymas:
 • Organizuoti, planuoti vienos iš gatvių apšvietimo eksploatacijos tarnybų darbą;
 • Rengti sąmatas, teikti ataskaitas vadovybei;
 • Bendrauti su užsakovais;
 • Analizuoti elektros apšvietimo tinklo schemas ir teikti siūlymus jų gerinimui;
 • Dalyvauti įrengto apšvietimo tinklo tikrinimo komisijose;
 • Tikslinti elektros tinklų atitikimą pateiktose geodezinėse nuotraukose;
 • Darbas „Sistelos“ programa.
Įmonė siūlo:
 • Kompetenciją atitinkantį, konkurencingą atlygį;
 • Darbuotojų draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą.
 • Puikias darbo sąlygas ir draugišką kolektyvą;
 • Atlyginimas apie 2300 Eur (neatskaičius mokesčių)
Dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentai:
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
Laišką su gyvenimo aprašymu, temos eilutėje nurodydami poziciją, siųskite elektroniniu paštu: gintare.cepuliene@vilniausapsvietimas.lt
   
Telefonas pasiteiravimui:   8-6 16 34533
Inžinieriaus (-ės)  
Reikalavimai kandidatui:
 • Aukštasis elektrotechninis išsilavinimas;
 • Gebėjimas skaityti elektros įrenginių schemas, informaciją geodezinėse nuotraukose;
 • Gebėjimas valdyti informaciją, ją analizuoti, apibendrinti ir teikti pagrįstas išvadas;
 • Geri planavimo įgūdžiai, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje;
 • Anglų kalbų žinios (rusų k. žinios – privalumas); 
 • Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (Microsoft Office, Sistela, Dialux ar kitomis panašiomis programomis).
Darbo aprašymas:
 • Ruošti ir derinti techninių sąlygų projektus elektros įrenginių statybai, rekonstrukcijai ir remontui;
 • Teikti projektuotojams duomenis apie elektros įrenginius, ruošti jų statistines suvestines;
 • Analizuoti elektros apšvietimo tinklo schemas ir teikti siūlymus jų gerinimui;
 • Dalyvauti įrengto apšvietimo tinklo tikrinimo komisijose;
 • Atnaujinti ir papildyti inžinerinių komunikacijų duomenų bazes;
 • Tikslinti elektros tinklų atitikimą pateiktose geodezinėse nuotraukose;
 • Darbas „Sistelos“ programa.
Įmonė siūlo:
 • Kompetenciją atitinkantį, konkurencingą atlygį;
 • Darbuotojų draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą.
 • Puikias darbo sąlygas ir draugišką kolektyvą;
 • Atlyginimas apie 1750 Eur (neatskaičius mokesčių)
Dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentai:
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
Laišką su gyvenimo aprašymu, temos eilutėje nurodydami poziciją, siųskite elektroniniu paštu: gintare.cepuliene@vilniausapsvietimas.lt
Telefonas pasiteiravimui:   8-6 16 34533
Elektromontuotojo (-os)  
Reikalavimai kandidatui:
 • Elektrotechninis išsilavinimas;
 • VK kvalifikacija;
 • Ne mažesnė nei 1 metų darbo patirtis;
 • Kruopštumas, pareigingumas.
 • Galiojanti medicininė knygelė;
 • Autobokštelio pažymėjimas
 • Vairuotojo C kat.
Darbo aprašymas:
 • Elektros įrangos montavimas, pajungimas, remontas ir priežiūra;
 • Darbas elektrikų komandoje;
 • Darbas lauko sąlygomis.
Įmonė siūlo:
 • Nuolatinį, pastovų darbą.
 • Visas socialines garantijas.
 • Darbuotojų draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą.
 • Atlyginimas apie 1500 Eur (neatskaičius mokesčių)
Dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentai:
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
Laišką su gyvenimo aprašymu, temos eilutėje nurodydami poziciją, siųskite elektroniniu paštu: gintare.cepuliene@vilniausapsvietimas.lt

 

tel 8-6 16 34533

Vairuotojas (-os) – elektromontuotojas (-os)  
Reikalavimai kandidatui:
 • Vairuotojo pažymėjimas C kategorija;
 • Elektrotechninis išsilavinimas;
 • VK kvalifikacija;
 • Ne mažesnė nei 1 metų darbo patirtis;
 • Kruopštumas, pareigingumas.
Darbo aprašymas:
 • Elektros įrangos montavimas, pajungimas, remontas ir priežiūra;
 • Darbas elektrikų komandoje;
 • Darbas lauko sąlygomis.
Įmonė siūlo:
 • Nuolatinį, pastovų darbą.
 • Visas socialines garantijas, darbuotojų draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą.
 • Atlyginimas apie 1500 Eur (neatskaičius mokesčių)
Dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentai:
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
Laišką su gyvenimo aprašymu, temos eilutėje nurodydami poziciją, siųskite elektroniniu paštu: gintare.cepuliene@vilniausapsvietimas.lt

 

tel 8-6 16 34533