Šviesių ir šeimyniškų Šv. Velykų!

Šviesių ir šeimyniškų Šv. Velykų!
Lai šios Velykos būna kitokios!
Šeimyniškos – sutikime šventes namuose su šeima. Nevykime lankyti artimųjų. Tėvus, senelius ir draugus pasveikinkime ir prie šventinio Velykų stalo sėskime bei margučius ridenkime – nuotoliniu būdu. Džiaukimės šia švente, būkime sveiki ir laimingi.
Lai atstumas visus suartina!