VILNIAUS MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS III ETAPAS

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 04.3.1-LVPA-T-116-02-0015  „VILNIAUS MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS III ETAPAS“

Tinkamas gatvių apšvietimas yra vienas iš esminių veiksnių saugumui gatvėse užtikrinti – jis leidžia sumažinti nelaimingų atsitikimų, sužeidimų bei mirčių eismo įvykiuose skaičių, prisideda prie nusikaltimų prevencijos bei bendro savivaldybės jaukumo palaikymo tamsiuoju paros metu.

Tinkama ir moderni apšvietimo infrastruktūra taupo elektros energijos sąnaudas, remonto ir eksploatacijos sąnaudas bei išlaidas apšvietimo paslaugai. Dalis esamos Vilniaus miesto gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo sistemos yra susidėvėjusi, naudojami šviestuvai yra netaupantys elektros energijos. Dėl netinkamos gatvių apšvietimo infrastruktūros patiriamos didžiulės elektros energijos išlaidos viešajai paslaugai teikti.

Projekto tikslas – padidinti gatvių apšvietimo viešosios paslaugos kokybę ir energijos vartojimo efektyvumą Vilniaus mieste Įgyvendinus projektą bus modernizuota 829 vnt. šviestuvų ir planuojama sutaupyti 76,51  proc. metinio galutinės energijos kiekio.

Finansuojama Europos regioninės plėtros fondo (REACT-EU prioriteto) lėšomis, kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė