UAB „VILNIAUS APŠVIETIMAS“ EKSPLOATUOJAMO APŠVIETIMO TINKLO MODERNIZAVIMO II ETAPAS

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 13.1.2-LVPA-T-116-01-0013  „UAB „VILNIAUS APŠVIETIMAS“ EKSPLOATUOJAMO APŠVIETIMO TINKLO MODERNIZAVIMO II ETAPAS

Projekto kontekstas
Investicinis projektas „UAB „Vilniaus apšvietimas“ eksploatuojamo apšvietimo tinklo modernizavimo II etapas“ (toliau – Projektas) inicijuotas siekiant tęsti Vilniaus miesto apšvietimo sistemos modernizavimo darbus.


UAB „Vilniaus apšvietimas“ (toliau – VA) nuo 2019 metų pradžios įgyvendina „Vilniaus miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ projektą. Projekto įgyvendinimo metu, dėl įvykdytų skaidrių viešųjų pirkimų bei masto ekonomijos, bendrovė sutaupė virš 2 mln. Eurų. Dėl lėšų sutaupymo, atsirado galimybė modernizuoti papildomus gatvių apšvietimo tinklų su priklausiniais kiekius. Modernizacijos darbai būtų atliekami sekančių apšviestumo klasių: P4, P5, P6, M6 (GATVĖ 3), Gudelių tunelyje (GATVĖ 5) bei C2, C3 ir C4 (GATVĖ 7 ir GATVĖ 8)  miesto apšvietimo tinkle.

Projekto tikslai:

 • Modernizuoti Bendrovės eksploatuojamus apšvietimo tinklus, projekte nurodomuose MP, ekonomiškai  efektyviausiu būdu atkuriant jų tinkamą eksploatacinę būklę;

 • Padidinti Vilniaus miesto gatvių apšviestumo lygį ir kokybę;

 • Sutaupyti lėšas, skiriamas Vilniaus miesto gatvių apšvietimui;

 • Sumažinti anglies dioksido išmetimą į aplinką.

 

Projekto uždaviniai:
Modernizuoti Bendrovės įrenginius, užtikrinant:

 • Efektyvų eksploatavimą ir apšvietimo lygio valdymą;

 • Atitikimą nustatytiems eismo saugumo, aplinkosaugos ir kitiems privalomiems reikalavimams;

 • Pažangių / inovatyvių technologijų panaudojimą.

 

Planuojamas pasiekti  rezultatas – modernizuota gatvių apšvietimo sistemos dalis, atitinkanti tarptautinius apšvietimo kategorijoms bei apšvietimo įrangai keliamus standartus. Įgyvendinus projektą bus:

 • pakeista 9126 vnt. šviestuvų;

 • pakeista 858 vnt. atramų ir pamatų;

 • pakeisti 186 maitinimo punktai;

 • sumontuota 15000 valdiklių;

 • apšvietimo sistema integruoti į vieningą Valdymo ir kontrolės sistemą;

 • pakeista 26 km kabelių/ oro kabelių.

 

Pasiekti rezultatai:

 • pakeista 7946 vnt. šviestuvų;

 • pakeista 730 vnt. atramų ir pamatų;

 • pakeisti 186 maitinimo punktai;

 • sumontuota 14249 valdiklių;

 • apšvietimo sistema integruoti į vieningą Valdymo ir kontrolės sistemą;

 • pakeista 26 km kabelių/ oro kabelių.

Sutaupymas – 54,33 proc

 

Finansuojama Europos regioninės plėtros fondo (REACT-EU prioriteto) lėšomis, kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė