UAB „VILNIAUS APŠVIETIMAS“ EKSPLOATUOJAMO APŠVIETIMO TINKLO MODERNIZAVIMO II ETAPAS

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0036  „UAB „VILNIAUS APŠVIETIMAS“ EKSPLOATUOJAMO APŠVIETIMO TINKLO MODERNIZAVIMO II ETAPAS

Projekto kontekstas
Investicinis projektas „UAB „Vilniaus apšvietimas“ eksploatuojamo apšvietimo tinklo modernizavimo II etapas“ (toliau – Projektas) inicijuotas siekiant tęsti Vilniaus miesto apšvietimo sistemos modernizavimo darbus.


UAB „Vilniaus apšvietimas“ (toliau – VA) nuo 2019 metų pradžios įgyvendina „Vilniaus miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ projektą. Projekto įgyvendinimo metu, dėl įvykdytų skaidrių viešųjų pirkimų bei masto ekonomijos, bendrovė sutaupė virš 2 mln. Eurų. Dėl lėšų sutaupymo, atsirado galimybė modernizuoti papildomus gatvių apšvietimo tinklų su priklausiniais kiekius. Modernizacijos darbai būtų atliekami sekančių apšviestumo klasių: P4, P5, P6, M6 (GATVĖ 3), Gudelių tunelyje (GATVĖ 5) bei C2, C3 ir C4 (GATVĖ 7 ir GATVĖ 8)  miesto apšvietimo tinkle.

Projekto tikslai:
– Modernizuoti Bendrovės eksploatuojamus apšvietimo tinklus, projekte nurodomuose MP, ekonomiškai  efektyviausiu būdu atkuriant jų tinkamą eksploatacinę būklę;

– Padidinti Vilniaus miesto gatvių apšviestumo lygį ir kokybę;
– Sutaupyti lėšas, skiriamas Vilniaus miesto gatvių apšvietimui;
– Sumažinti anglies dioksido išmetimą į aplinką.

Projekto uždaviniai:
Modernizuoti Bendrovės įrenginius, užtikrinant

-Efektyvų eksploatavimą ir apšvietimo lygio valdymą;
– Atitikimą nustatytiems eismo saugumo, aplinkosaugos ir kitiems privalomiems reikalavimams;
– Pažangių / inovatyvių technologijų panaudojimą.

Planuojamas pasiekti  rezultatas – modernizuota gatvių apšvietimo sistemos dalis, atitinkanti tarptautinius apšvietimo kategorijoms bei apšvietimo įrangai keliamus standartus. Įgyvendinus projektą bus:
– pakeista 9.126 vnt. šviestuvų;
– pakeista 858 vnt. atramų ir pamatų;
– pakeisti 186 maitinimo punktai;
– sumontuota 15.000 valdiklių;
– apšvietimo sistema integruoti į vieningą Valdymo ir kontrolės sistemą;
– pakeista 26 km kabelių/ oro kabelių.

Finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė