INFORMUOJAME, kad, Vilniaus miesto gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, skverų, dekoratyvinis ir architektūrinis apšvietimas nuosavybės teise perduotas valdyti UAB „Vilniaus apšvietimas“, todėl norint vykdyti darbus UAB „Vilniaus apšvietimas“ eksploatuojamame apšvietimo elektros tinkle, PRIVALOMA suderinti ir gauti UAB „Vilniaus apšvietimas“ leidimą/sutikimą (Leidimas vykdyti darbus), pasirašyti atsakomybės ribų aktą (dėl atsakomybės ribų aktų kreiptis el.p. dispecerine@vilniausapsvietimas.lt, telefonu (8 686) 17097, informacija@vilniausapsvietimas.lt (Atsakomybės ribų aktas).

Apie darbų pradžią ir pabaigą PRIVALOMA pranešti įmonės avarinės dispečerinės grupės darbuotojams  el. paštu: dispecerine@vilniausapsvietimas.lt, telefonu (8 686) 17097.

Vadovaujantis saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių  reikalavimais, savavališkai vykdyti darbus apšvietimo tinkle, be tinklą eksploatuojančios organizacijos leidimo, yra griežtai DRAUDŽIAMA!

Esant poreikiui, UAB „Vilniaus apšvietimas“ atstovą iškviesti į darbų zoną (tame tarpe ir planiniams darbams) galite atsiuntę laisvos formos prašymą elektroniniu paštu informacija@vilniausapsvietimas.lt  ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki planuojamų atlikti darbų pradžios.  Būtina nurodyti tikslų darbų pradžios laiką ir vietą (pridėti vietos schemą), atsakingo darbuotojo kontaktus (telefono numerį, el. paštą).

ATLIKUS DARBUS:

Rangovas pateikia visą išpildomają dokumentaciją ir laisvos formos prašymą dėl elektros tinklo techninės būklės įvertinimo ir apšviestumo matavimų ir  pateikia elektroniniu paštu: informacija@vilniausapsvietimas.lt.

Įkainiai už elektros tinklo techninės būklės įvertinimo ir apšviestumo matavimų atlikimą:

Eil. Nr. Paslauga Kaina (Eur. Be PVM)
1 Apšvietimo elektros tinklo techninės būklės įvertinimas 218
2 Apšviestuvo matavimai (Cd) 392
3 Apšviestuvo matavimai (LUX) iki 100 m. 196
4 Apšviestuvo matavimai (LUX) iki 50 m. 116
5 Operatyviniai el. perjungimai UAB „Vilniaus apšvietimas“ tinkle 291

Savavališkai atlikti tinklo perjungimo/pajungimo darbus UAB „Vilniaus apšvietimas“ eksploatuojamame tinkle DRAUDŽIAMA. Dėl tinklo perjungimo/pajungimo darbų būtina kreiptis elektroniniu paštu informacija@vilniausapsvietimas.lt.

INFORMUOJAME, jog pasiliekame teisę dėl neteisėtų, nesuderintų ar savavališkų darbų UAB „Vilniaus apšvietimas“ eksploatuojamame tinkle kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarnybą (buvusi VEI) su prašymu atlikti tyrimą dėl neteisėtų veiksmų.