Valdyba:

Valdybos pirmininkas – Arūnas Visockas
Valdybos pirmininko pavaduotojas – Almantas Šimonis

Alfredas Laurinavičius, Almantas Šimonis, Pranciškus Vitta, Arūnas Visockas;

Bendrovės vadovybė:

Direktorius Sigitas Mocevičius;

Direktoriaus pavaduotojas -Eksploatacijos tarnybos vadovas Edvard Atraškevič;

Vyr. buhalteris Andrius Deimantas.

UAB „Vilniaus apšvietimas“ 100 proc. akcijų  priklauso Vilniaus miesto savivaldybei.

UAB „Vilniaus apšvietimas“ įstatai.