Stebėtojų taryba:

Gediminas Jaunius, Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, Kasparas Adomaitis.

Valdyba:

 Alfredas Laurinavičius, Almantas Šimonis, Pranciškus Vitta, Arūnas Visockas;

Bendrovės vadovybė:

Direktorius Sigitas Mocevičius;

Direktoriaus pavaduotojas -Eksploatacijos tarnybos vadovas Edvard Atraškevič;

Vyr. buhalteris Andrius Deimantas.

UAB „Vilniaus apšvietimas“ 100 proc. akcijų  priklauso Vilniaus miesto savivaldybei.