Stebėtojų taryba:

Vytautas Mitalas, Andrius Katinas, Mark Adam Harold, Artur Liudkovski, Juozas Olekas;

Stebėtojų tarybos pirmininkas – Vytautas Mitalas;

Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas – Artur Liudkovski.

Valdyba:

Povilas Poderskis, Arūnas Visockas, Alfredas Laurinavičius, Lina Melianienė, Pranciškus Vitta;

Valdybos pirmininkas – Povilas Poderskis;

Valdybos pirmininko pavaduotojas – Arūnas Visockas.

Bendrovės vadovybė:

Direktorius Sigitas Mocevičius;

Direktoriaus pavaduotojas -Eksploatacijos tarnybos vadovas Edvard Atraškevič;

Vyr. buhalteris Andrius Deimantas.

 

VGAET 100 proc. akcijų  priklauso Vilniaus miesto savivaldybei.