Subjektai, norintys vykdyti darbus UAB „Vilniaus apšvietimas“ eksploatuojamame apšvietimo tinklo ruože, privalo suderinti ir gauti UAB „Vilniaus apšvietimas“ sutikimą.

Nesuderinus su UAB „Vilniaus apšvietimas“ savavališkai vykdyti darbus apšvietimo tinklo ruože pagal saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles – griežtai draudžiama. Informuojame, jog turime teisę bausti subjektus dirbančius be leidimo.

Asmenys, sudarę rangos sutartį, prieš pradėdami dirbti, privalo pasirašyti su UAB „Vilniaus apšvietimas“ atsakomybės ribų aktus, kuriuose turi būti numatyta darbų organizavimo ir vykdymo tvarka, darbų trukmė bei atsakomybė.

Jei vykdydami darbus pažeisite ar nutrauksite elektros kabelį, sugadinsite apšvietimo tinklo įrenginius – turėsite kompensuoti UAB „Vilniaus apšvietimas“ patirtus nuostolius. Darbų saugos norminių aktų nuostatų vykdymas yra privalomas. Pažeidę elektros kabelius, galite ne tik patys susižaloti, bet ir nutraukti elektros tiekimą.