DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2018 metai

 

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 II ketv.

 III ketv.

IV ketv.

Administracijos ir tarnybų vadovai 12 2410,87* 2030,87 2095,56
Specialistai 31 1598,86* 1439,38 1442,22
Kvalifikuoti darbininkai 57 1720,94* 1661,89 1656,60
Nekvalifikuoti darbininkai 1 547,82* 450
*Skirta metinė premija už 2017 m. veiklos rezultatus.