DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2018

metai

2019 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 2019 m.

II ketv.

Administracijos ir tarnybų vadovai

2175

11

2731

Specialistai

1469

28

1905

Kvalifikuoti darbininkai

1582

64

2235

Nekvalifikuoti darbininkai

519