DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

Metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 2018 m.

IV ketv.

 2019 m.

I ketv.

Administracijos ir tarnybų vadovai 12 2095 2820
Specialistai 31 1442 1905
Kvalifikuoti darbininkai 57 1656 1781*
Nekvalifikuoti darbininkai 1 450
*Darbo užmokesčio kaita dėl sezoniškumo